Terapi

Dit udbytte af terapi er en større bevidsthed om dig selv, dine vaner og handlemønstre. Især dem som belaster i dit liv. Større bevidsthed er din mulighed for at ændre negative mønstre. Større bevidsthed er en vej til at opnå det liv, som du ønsker.

Vi påvirkes af det, vi udsættes for. Hvad vi gør med det, der sker, eller er sket i vores liv, afgør hvor meget det belaster vores liv.

Gamle traumer eller negative mønstre, bliver ofte (ubevidst) styrende for ens dagligdag og ens forhold til andre mennesker. Har man f.eks. oplevet en eller flere situationer, som skabte utryghed, skam eller angst tidligere i livet, og som ikke er bearbejdet optimalt, reagerer man ofte mere på den tidligere angstsituation, end den aktuelle hændelse. Så bliver det styrende for dit liv, i stedet for, at du er til stede her og nu og reagerer hensigtmæssigt på den faktiske situation.

Hvis du ofte i barndommen har været uden god støtte og kontakt, er der en større tendens til, at oplevelser  kan være psykisk belastende, og kan sætte sig som traumer.

Terapi er bl.a. at sætte ord på de tanker og følelser. du har. Det giver mulighed for at sætte disse i perspektiv. Og du bliver derfor bedre til,at tage de rigtige beslutninger i dit liv, og mærke hvad der føles rigtig og forkert.

Det terapeutiske forløb  er kendetegnet ved nærvær og en fordomsfri og respekt fuld tilgang. Arbejdsdelingen er, at jeg tager ansvaret for det terapeutiske forløb mens du tager ansvar for dine beslutninger og handlinger.

Traumer og og et overbelastet nervesystem kan med fordel også løsnes op med understøttende kropsbehandlinger.

Når vi er overbelastet af forskellige årsager, kan vi ikke mærke os selv og vores egne behov. Vi er for meget “oppe i vores hoveder”, og prøver at regne den ud. Dermed er der mindre kontakt til kroppen, og det er sværere at mærke, hvad der er rigtigt og forkert for os.

Målet er at blive endnu mere dig selv. ikke nødvendigvis at være glad eller perfekt hele tiden. men at du opnår evnen til at være mere tilstede i nuet, med større livsglæde, opmærksomhed og accept overfor dig selv, og det som er.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.